دسترسی سریع به :

اين دانشكده در سال 1387 با پذيرش 19 نفر دانشجوي مقطع كارداني فوريتهاي پزشكي تحت نظر دانشكده پرستاري ومامايي كرمان در محل بیمارستان کاشانی سابق شروع به كار نمود و اين روند در سال 1388 نيز ادامه يافت تا اينكه در اول اذر سال 1389 مجوز دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درماني سيرجان از طرف شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی پس از بازدید از شهرستان و زیر ساخت های ان صادر گرديد .

از سال 1390 با همکاری بنیاد خیریه فاطمیه ساختمان فعلی دانشکده تکمیل و دانشکده ( قسمت اداری و آموزش ) به محل فعلی انتقال یافت و ساختمان سابق تبدیل به خوابگاه دانشجویی گردید

.
در سال 1390 مجوز پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي پرستاري صادر و درسال تحصيلي 92-91 تعداد4رشته كارشناسي هوشبري ، علوم آمايشگاهي و كارشناسي ناپيوسته مامايي ومهندسی بهداشت محیط به رشته هاي اين دانشكده اضافه گرديد.
در بهمن ماه 91 اولین گروه دانشجویان مامایی ناپیوسته پذیرش گردید در بهمن ماه 92 اولین گروه دانشجویان رشته مهندسی ناپیوسته بهداشت محیط شروع به تحصیل نمودند با پیگیری به عمل امده در سال 1393 پس از بازدیدهای به عمل امده دانشجو در رشته های کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی پذیرش گردید که این روند توسعه همچنان ادامه دارد

در حال حاضر دانشکده دارای قریب به هفتصد دانشجو در 5 رشته کارشناسی پیوسته - 2 رشته کارشناسی ناپیوسته 1 رشته کاردانی میباشد

دانشکده دارای کتابخانه با قریب 2500 جلد کتاب تخصصی میباشد که روند تجهیز ان ادامه دارد همچنین دو آزمایشگاه پایه در سال 1391 تاسیس و در حال حاضر نیز سه آزمایشگاه تخصصی تجهیز و در آستانه افتتاح میباشد .

زیر مجموعه ها