دسترسی سریع به :

 

به گزارش مفداسیرجان؛ جلسه کمیته عفاف و حجاب با عباس پور پسندی، معاون فرهنگی و دانشجویی؛ مهدی باسفهرجانی، مدیر روابط عمومی و نماینده رییس دانشکده؛ زیدآبادی،

نماینده حراست؛ محبوبه خواجویی‌نژاد، مدیر فرهنگی؛ دکتر علی آذری، مدیر دانشجویی؛ دکتر امیرحسین مرادپور، رییس اداره قرآن و عترت و دیگر اعضا برگزار شد.

دراین جلسه با توجه به برگزاری هفته عفاف و حجاب نمایشگاه عکس مرتبط با موضوع برگزار گردد. ومقررگردید مسابقه کتابخوانی "کتاب جواهرانه" برای کارکنان، اساتید، و دانشجویان برگزار

گردد. به نفرات برتر طبق شیوه نامه جوایزی داده شود.

 

معاون فرهنگی و دانشجویی نیز در این جلسه مقررگردید کارگاه مرتبط با موضوع عفاف و حجاب در بیمارستان و معاونت ها به صورت جداگانه با حضور اساتید برگزار گردد.

مقررگردید پیگیری جهت اجرای مصوبات جلسه قبل در خصوص ابلاغ آیین نامه های مرتبط صورت گیرد.