دسترسی سریع به :

اطلاعیه زمان و مکان مصاحبه عمومی و سنجش وضعیت و آمادگی جسمانی «شغل فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی »

 

آزمون استخدام پیمانی مهر ماه 1402 در دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 

جهت دانلود فایل های مربوطه کلیک کنید.

 

اطلاعیه زمان و مکان انجام مصاحبه

 

فایل ارزیابی تکمیلی

 

اسامی پذیرفته شدگان