دسترسی سریع به :

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی سیرجان از فرایند مصاحبه و ارزیابی شایستگی
 
داوطلبانی که از محل مجوز سازمان اداری و استخدامی در آزمون مهرماه وزارت بهداشت دعوت به مصاحبه شده بودند، خبرداد.

دکتر محمد موقری‌پور، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع و برنامه‌ریزی دانشکده علوم پزشکی سیرجان با بیان اینکه برای ۷۰ مجوز استخدامی تعداد ۵۱۱ نفر در این آزمون باهم به رقابت
 
پرداختند که ۲۳ نفر در رشته‌ی فوریت‌های پزشکی ۱۰۴ نفر در رشته‌های مامایی، پرستاری، بهداشت محیط و سایر رشته‌ها حضور داشتند که بعد از اعلام نتایج کتبی این آزمون، اسامی سه
 
برابر ظرفیت قبولی‌ها به دانشکده اعلام و توسط نیروهای ارزیابی دانشکده مصاحبه و ارزیابی آن‌ها انجام شد.او در ادامه افزود: مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته‌شدگان، از ۱۶ دی ماه لغایت
 
۲۴ دی ماه و سایر رشته مشاغل و تست آمادگی جسمانی رشته فوریت‌های پزشکی از ۲۵ لغایت ۲۷ دی ماه در محل معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده برگزار شد.سرپرست معاونت
 
توسعه ومدیریت و منابع دانشکده با اشاره این فرایند در ۴ پنل تخصصی و یک پنل عمومی پیش‌بینی شده بود، افزود: ۱۲۷داوطلب مورد ارزیابی قرار گرفتند و این فرایند توسط همکاران ما در منابع
 
انسانی، واحد تشکیلات، واحدهای نظارتی، حراست و بازررسی و نیروهای میهمان از گزینش استان در صحت و سلامت کامل انجام پذیرفت. دکتر محمد موقری‌پور در ادامه اضافه کرد: لیست
 
پذيرفته‌شدگان نهایی پس از انجام مصاحبه که بصورت ۶۰ درصد نمره کتبی و ۴۰ درصد نمره مصاحبه در نظر گرفته خواهد شد و پس از طی اتمام فرایند اطلاعات هر داوطلب که شامل نمرات
 
عمومی و تخصصی است در سامانه رشد وزارت بهداشت بارگزاری و مورد ارزیابی دوباره قرار خواهد گرفت.