دوشنبه 11 مرداد 1400 | Monday 2 August 2021

دانشکده پزشکی سیرجان - خدمات کارکنان

 - صدور گواهی اشتغال 
 - حضور و غیاب و مرخصی 
 - احکام
 - بیمه تکمیلی
 - فیش حقوقی
 - نقل و انتقالات
 - خدمات ورزشی
 - خدمات رفاهی
 - آموزش ضمن خدمت
 - پست الکترونیک 
 - اطلاعات اشتراک اینترنت
 - خرید حجم آنلاین
 - تغییر رمز اشتراک اینترنت
 - مکاتبات اداری و رهگیری نامه ها
 - وب کنفرانس معاونت درمان
 - وب کنفرانس معاونت غذا و دارو 
 - وب کنفرانس معاونت توسعه 
 - وب کنفرانس معاونت بهداشتی
 - وب کنفرانس معاونت آموزشی 
 - وب کنفرانس مدیریت آمار و فناوری اطلاعات 
 - وب کنفرانس مدیریت توسعه منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی 
 - وب کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشگاه 

تماس با ما

سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک ترافیک –کد پستی :7816916338
تلفن: 42340640-034
فکس:42340626-034
پست الکترونیک: ssm@sirums.ac.ir
واحد تلفن تماس:
ریاست : 42340611-034 و42340610-034
آموزش:   42234506-034
فکس معاونت توسعه مدیریت و منابع : 42340612-034
فکس آموزش: 42202051-034

نظرسنجی

طراحی سایت جدید چگونه است؟
Template Design:Dima Group