دسترسی سریع به :

امور تغذیه و سلف سرویس

 

شرح وظایف: 

- نظارت بر کیفیت طبخ غذا

2- نظارت و کنترل کیفیت و بهداشت اقلام خریداری‌شده توسط پیمانکار

3- نظارت و کنترل ازلحاظ رعایت موازین بهداشتی در هنگام طبخ

4- تدوین برنامه و سبد غذایی مناسب دانشجویی با توجه به نیاز بدنی آن‌ها و تأمین میزان کالری موردنیاز

5- نظارت و کنترل اقلام خروجی و ورودی به انبار

6- نظارت بر انبار مواد غذایی و نگهداری مواد غذایی اولیه

7- نظارت بر طبخ غذا و توزیع غذا

8- مدیریت سیستم اتوماسیون تغذیه

9- تأمین به‌موقع تجهیزات موردنیاز طبخ غذا

10- تدوین و اجرای برنامه غذایی

11- تهیه آنالیز مواد غذایی موردنیاز برای هر یک از غذاها

12- نظارت دقیق به میزان مصرف مواد غذایی و کیفیت مواد غذایی خریداری‌شده

13- نظارت دقیق بر عملکرد پیمان‌کار

14- رسیدگی دوره‌ای به وضعیت بهداشتی محیط سلف‌سرویس و آشپزخانه

15- پیگیری مسائل و مشکلات اداره تغذیه تا حصول نتیجه

16- درخواست و تهیه وسایل موردنیاز از طریق کارپردازی حوزه به منظور برطرف نمودن کمبودها

17- اعلام گزارش در صورت تخلف و قصور در انجام امور محوله توسط پیمانکار

18- تائید صورت‌وضعیت ماهانه شرکت پیمانکار

19- نظارت بر انجام صحیح کلیه امور وابسته به اداره تغذیه

20- اجرای بخشنامه‌های رسیده از طرف سازمان بهداشت

21- نظارت بر کار آمارگر، آشپزان، پرسنل توزیع غذا و سایر پرسنل آشپزخانه

22- ارائه کلیه وعده‌های غذایی موردنیاز برای مراسم‌ها، مهمانی‌ها، اردوها و المپیادهای ورزشی

23- صرفه‌جوئی در اقلام و مواد غذایی حاصله بر اساس ارزش ریالی

 

 

شرح وظایف: 

1-درخواست و پیگیری نصب درگاه اینترنتی برای فعال سازی سایت رزرو تغذیه .

2-نصب و فعال سازی نرم افزار اتوماسیون  تغذیه .

3-ثبت مشخصات و فعال سازی کد کاربری افراد متقاضی رزرو غذا ( دانشجویان –اساتید )

4-تهیه و تنظیم آمار طبخ غذا و تهویل به اداره تغذیه

5-تهیه و ارسال  ژتونهای شام و صبحانه دانشجویی به خوابگاها .

6-صدور کارت تغذیه و فعال سازی دانشجویان و اساتید و تصفیه آن ها .

7- گزارش عملکردهای مالی واحدهای تابع دانشگاه و ارسال به اداره تغذیه به صورت ماهیانه .

8-تنظیم امار طبخ شده بر اساس نوع غذا به صورت ماهیانه به اداره حسابداری .

9- تنظیم اکسل آمارطبخ شده و تهویل به اداره حسابداری .

10- تنظیم مستندات طبخ و توزیع به صورت ماهیانه و تهویل به اداره حسابداری .