دسترسی سریع به :

 

آزمون غیرحضوری منشورحقوق بیمار مورخ 1402/8/10 از ساعت 8 الی 14 از سیستم آذرخش فعال می باشد

دریافت فایل pdf