دسترسی سریع به :

بسمی تعالی

 

جوانان سرمایه های با ارزش یک جامعه هستند.   بدیهی است که حضور و قرار گرفتن آنها در عرصه های خدمت رسانی و جهت دهی آنان به وسیله برنامه ریزان و مسئولان در بخش های

 

مختلف، حس مسئولیت پذیری و تعهد را در آنها تقویت می کند. با تکیه بر نیروی جوان، چرخ های عظیم آبادانی کشور به حرکت در می آید و در نهایت، صعود به قله های رفیع کمال و توسعه

 

پایدار، میسر می شود.

 

اینجانب میلاد با سعادت حضرت علی اکبر (ع) و فرارسیدن هفته جوان را به   کارکنان خدوم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان تبریک عرض نموده از خداوند متعال

 

عزت و سربلندی تمامی جوانان میهن اسلامی را خواستارم.             

 

دکتر سید علی رضوی نسب رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان