دسترسی سریع به :

اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم؛
با توجه به ارتقاء سامانه سما به نسخه پیشرفته تر (هم آوا)، برای ورود به ادرس sama.sirums.ac.ir مراجعه نمایید.
 برای ورود به سامانه، کد کاربری همان کد کاربری قبلی است ولی رمز عبور کد ملی می باشد.
با تشکر واحد انفورماتیک