دسترسی سریع به :

اطلاعیه صدور دانشنامه دانش آموختگان


قابل توجه دانش آموختگان محترم جهت صدور دانشنامه به آدرس ذیل مراجعه فرمائید


سامانه دریافت مدارک دانش آموختگان


آدرس سایت:

 

https://eg.behdasht.gov.ir