سه شنبه 27 مهر 1400 | Tuesday 19 October 2021

NEWS

azmoon

dasgxdfhsagfccn nv fhdcfg fhcjhcv nfcv djhv dgjhdv vjdfdhc hfvdghnc vsd...

EVENTS

  • 16
    Oct
    azmoon

    dasgxdfhsagfccn nv fhdcfg fhcjhcv nfcv djhv dgjhdv vjdfdhc hfvdghnc vsd...

About IUC

A university (Latin: universitas, "a whole") is an institution of higher (or tertiary) education and research which awards academic degrees in various academic disciplines. Universities typically provide undergraduate education and postgraduate education.

The word "university" is derived from the Latin universitas magistrorum et scholarium, which roughly means "community of teachers and scholars."[1] While antecedents had existed in Asia and Africa,[2][3] the modern university system has roots in the European medieval university, which was created in Italy and evolved from Christian Cathedral schools for the clergy during the High Middle Ages.

test4

test2

test3

test

Education Calendar

Photo Gallery

Email

Virtual Tour

این قرارداد فی ما بین دانشکده علوم پزشکی سیرجان و بیمه دانا جهت استفاده پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی، طرح و شرکتی منعقد گردیده است.

  • _تاریخ قرارداد 97/7/1 لغایت 98/6/31
  • _حق بیمه تکمیل درمان به ازاء هر پرسنل مبلغ 498500 ریال می باشد که مبلغ 398500 ریال توسط پرسنل و مبلغ 100000 ریال از محل اعتبارات رفاهی پرداخت میگردد.
  • _جهت انجام امور بیمه ای(تحویل نسخ و پیگیری نحوه پرداخت هزینه های درمان)می توانید به نماینده بیمه دانا مستقر در اداره پشتیبانی در ساختمان ستاد دانشکده مراجعه نمایید.

برای دانلود فرم لیست تعهدات بیمه اینجا کلیک کنید.

Contacts

Address: sirjan - Seyyed Jamaledin Asad Abadi Blvd - Parks of Traffic - Sirjan University of Medical Sciences
Contact number: 42273696-034
Fax number: 42266408-034
email: ssm@sirums.ac.ir

نظرسنجی

Nothing found!

Template Design:Dima Group