شنبه 15 آذر 1399 | Saturday 5 December 2020

تقویم دانشگاهی نیمسال اول تحصیلی 99-98

تقویم دانشگاهی نیمسال اول تحصیلی99-98

انتخاب واحد 12/6/1398 لغایت 22/6/1398
شروع کلاسها 23/6/1398
حذف واضافه 7/7/1398  لغایت 8/7/1398
امتحانات میان ترم 20/8/1398 لغایت 20/9/1398
حذف تک درس 17/9/1398 لغایت 18/9/1398
پایان کلاسها 19/10/1398
امتحانات پایان ترم 21/10/1398 لغایت 7/11/1398

 

ضمنا چهار روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف میباشد

تماس با ما

سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک ترافیک –کد پستی :7816916338
تلفن: 42340640-034
فکس:42340626-034
پست الکترونیک: ssm@sirums.ac.ir
واحد تلفن تماس:
ریاست : 42340611-034 و42340610-034
آموزش:   42234506-034
فکس معاونت توسعه مدیریت و منابع : 42340612-034
فکس آموزش: 42202051-034

Template Design:Dima Group