دوشنبه 7 مهر 1399 | Monday 28 September 2020

آزمون عمومی الکترونیک کرونا (کووید 2019) مورخ 16/6/99 ساعت 8 الی 14 برگزار می گردد.

آزمون عمومی الکترونیک

 کرونا (کووید 2019)

مورخ  16/6/99 ساعت 8 الی 14 برگزار می گردد.

جهت دانلود فایل کلیک نمایید

تماس با ما

سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک ترافیک –کد پستی :7816916338
تلفن: 42340640-034
فکس:42340626-034
پست الکترونیک: ssm@sirums.ac.ir
واحد تلفن تماس:
ریاست : 42340611-034 و42340610-034
آموزش:   42234506-034
فکس معاونت توسعه مدیریت و منابع : 42340612-034
فکس آموزش: 42202051-034

Template Design:Dima Group