دوشنبه 7 مهر 1399 | Monday 28 September 2020

آزمون الکترونیکی توجیهی بدو خدمت 99/06/10

منابع آزمون توجیهی بدو خدمت

برای دریافت جزوات دوره توجیهی بدو خدمت اینجا کلیک کنید

جلد اول

جلد دوم

جلد سوم

تاریخ برگزاری آزمون دوشنبه 99/06/10 ساعت  8:00 -14:00

ویژه پرسنل رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی و قراردادی کارمعین

 

* گزارش شناخت لیسانس و بالاتر

* گزارش شناخت کاردان و پایین تر

تماس با ما

سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک ترافیک –کد پستی :7816916338
تلفن: 42340640-034
فکس:42340626-034
پست الکترونیک: ssm@sirums.ac.ir
واحد تلفن تماس:
ریاست : 42340611-034 و42340610-034
آموزش:   42234506-034
فکس معاونت توسعه مدیریت و منابع : 42340612-034
فکس آموزش: 42202051-034

Template Design:Dima Group