دوشنبه 7 مهر 1399 | Monday 28 September 2020

اصلاحیه اطلاعیه جذب نیروی قرارداد خرید خدمت (شرکتی)

بسمه تعالی

اطلاعیه برگزاری آزمون کتبی جذب نیروی قرارداد خرید خدمت (نیروی شرکتی)

پیرو اطلاعیه مورخ 16/3/99 در خصوص جذب و بکار گیری نیروهای قرارداد خرید خدمت (شرکتی) در رشته های شغلی پرستاری و مامایی؛ بدینوسیله نظر به کثرت ثبت نام کنندگان و با توجه به مصوبه کمیته آزمون به اطلاع می رساند جذب نیرو در رشته های مذکور از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه صورت خواهد گرفت. ضمناً زمان و مکان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

تماس با ما

سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک ترافیک –کد پستی :7816916338
تلفن: 42340640-034
فکس:42340626-034
پست الکترونیک: ssm@sirums.ac.ir
واحد تلفن تماس:
ریاست : 42340611-034 و42340610-034
آموزش:   42234506-034
فکس معاونت توسعه مدیریت و منابع : 42340612-034
فکس آموزش: 42202051-034

Template Design:Dima Group