دوشنبه 3 تير 1398 | Monday 24 June 2019

آزمون الکترونیکی توجیهی بدو خدمت

منابع آزمون توجیهی بدو خدمت

برای دریافت جزوات دوره توجیهی بدو خدمت اینجا کلیک کنید

جلد اول

جلد دوم

جلد سوم

تاریخ برگزاری آزمون سه شنبه 97/11/2 ساعت  8:00 -14:00

ویژه پرسنل رسمی, رسمی آزمایشی و پیمانی

 

* گزارش شناخت لیسانس و بالاتر

* گزارش شناخت کاردان و پایین تر

تماس با ما

سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک ترافیک –کد پستی :7816916338
تلفن: 42340640-034
فکس:42340626-034
پست الکترونیک: ssm@sirums.ac.ir
واحد تلفن تماس:
ریاست : 42340611-034 و42340610-034
آموزش:   42234506-034
فکس معاونت توسعه مدیریت و منابع : 42340612-034
فکس آموزش: 42202051-034

Template Design:Dima Group