يكشنبه 31 شهريور 1398 | Sunday 22 September 2019

برگزاری آزمون استخدامی نیروهای قرارداد معین دانشکده علوم پزشکی سیرجان.

برگزاری آزمون استخدامی نیروهای قرارداد معین دانشکده علوم پزشکی سیرجان.
۲۳ شهریور۹۷

تماس با ما

سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک ترافیک –کد پستی :7816916338
تلفن: 42340640-034
فکس:42340626-034
پست الکترونیک: ssm@sirums.ac.ir
واحد تلفن تماس:
ریاست : 42340611-034 و42340610-034
آموزش:   42234506-034
فکس معاونت توسعه مدیریت و منابع : 42340612-034
فکس آموزش: 42202051-034

Template Design:Dima Group