سه شنبه 29 آبان 1397 | Tuesday 20 November 2018

حضور دانشکده علوم پزشکی سیرجان در جشنواره ملی تجارب بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور دانشکده علوم پزشکی سیرجان در جشنواره ملی تجارب بیمارستانی در مدیریت

منابع و مصارف؛

غرفه مشترک دانشکده و با شرکت رئیس و اعضای هیات رییسه دانشکده علوم

پزشکی سیرجان.

 

۹شهریورماه-تهران

 

 

تماس با ما

سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک ترافیک –کد پستی :7816916338
تلفن: 42273696-034
فکس:42266408-034
پست الکترونیک: ssm@sirums.ac.ir
واحد تلفن تماس:
ریاست : 42266409-034 و42266407-034
آموزش:   42234506-034
فکس معاونت توسعه مدیریت و منابع : 42266408-034
فکس آموزش: 42202051-034

Template Design:Dima Group