سه شنبه 27 مهر 1400 | Tuesday 19 October 2021

دانشکده پزشکی سیرجان - بیمه تکمیلی

این قرارداد فی ما بین دانشکده علوم پزشکی سیرجان و بیمه دانا جهت استفاده پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی، طرح و شرکتی منعقد گردیده است.

  • _تاریخ قرارداد 97/7/1 لغایت 98/6/31
  • _حق بیمه تکمیل درمان به ازاء هر پرسنل مبلغ 498500 ریال می باشد که مبلغ 398500 ریال توسط پرسنل و مبلغ 100000 ریال از محل اعتبارات رفاهی پرداخت میگردد.
  • _جهت انجام امور بیمه ای(تحویل نسخ و پیگیری نحوه پرداخت هزینه های درمان)می توانید به نماینده بیمه دانا مستقر در اداره پشتیبانی در ساختمان ستاد دانشکده مراجعه نمایید.

برای دانلود فرم لیست تعهدات بیمه اینجا کلیک کنید.

تماس با ما

سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک ترافیک –کد پستی :7816916338
تلفن: 42340640-034
فکس:42340626-034
پست الکترونیک: ssm@sirums.ac.ir
واحد تلفن تماس:
ریاست : 42340611-034 و42340610-034
آموزش:   42234506-034
فکس معاونت توسعه مدیریت و منابع : 42340612-034
فکس آموزش: 42202051-034

نظرسنجی

طراحی سایت جدید چگونه است؟
Template Design:Dima Group