يكشنبه 5 خرداد 1398 | Sunday 26 May 2019

پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری 21 تیر ماه 1398

پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری 21 تیر ماه 1398

تماس با ما

سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک ترافیک –کد پستی :7816916338
تلفن: 42340640-034
فکس:42340626-034
پست الکترونیک: ssm@sirums.ac.ir
واحد تلفن تماس:
ریاست : 42340611-034 و42340610-034
آموزش:   42234506-034
فکس معاونت توسعه مدیریت و منابع : 42340612-034
فکس آموزش: 42202051-034

Template Design:Dima Group