سه شنبه 29 مرداد 1398 | Tuesday 20 August 2019

آگهی جذب پزشک عمومی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان به منظور تکمیل کادر درمانی مراکز بهداشتی درمانی در نظر دارد با تعدادی از پزشکان عمومی در قالب برنامه پزشک خانواده عقد قرارداد نماید؛ از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات و ثبت نام به معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی واقع در خیابان تختی کوچه بهداشت مراجعه نمایند.

تماس با ما

سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک ترافیک –کد پستی :7816916338
تلفن: 42340640-034
فکس:42340626-034
پست الکترونیک: ssm@sirums.ac.ir
واحد تلفن تماس:
ریاست : 42340611-034 و42340610-034
آموزش:   42234506-034
فکس معاونت توسعه مدیریت و منابع : 42340612-034
فکس آموزش: 42202051-034

Template Design:Dima Group