سه شنبه 29 مرداد 1398 | Tuesday 20 August 2019

حضور دانشکده علوم پزشکی سیرجان در جشنواره ملی تجارب بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور دانشکده علوم پزشکی سیرجان در جشنواره ملی تجارب بیمارستانی در مدیریت

منابع و مصارف؛

غرفه مشترک دانشکده و با شرکت رئیس و اعضای هیات رییسه دانشکده علوم

پزشکی سیرجان.

 

۹شهریورماه-تهران

 

 

تماس با ما

سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک ترافیک –کد پستی :7816916338
تلفن: 42340640-034
فکس:42340626-034
پست الکترونیک: ssm@sirums.ac.ir
واحد تلفن تماس:
ریاست : 42340611-034 و42340610-034
آموزش:   42234506-034
فکس معاونت توسعه مدیریت و منابع : 42340612-034
فکس آموزش: 42202051-034

Template Design:Dima Group